އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަނެއްކާވެސް ދަށަށް، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 24 މީހުން

  • ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ ސަރަހައްދުން
  • ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 20 ދިވެހިން
  • އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 1138 ކޭސް އެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 23:18 | 3,131

ކޮވިޑް-19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް -19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެންމެ 24 މީހުން ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ ސަރަހައްދުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20 ދިވެހިންނާއި ހަތަރު ބިދޭސީންނެވެ. އެއާއި އެކު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަަދަދު ވަނީ 11،178 އަށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ސާމްޕަލްގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، 1572 ސާމްޕަލް ވަނީ ޓެސްޓް ކޮށްފައެވެ. މި ވަގުތު އެކްޓިކް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1038 އަށް ތިރިވެފައިވާ އިރު، ރިކަވަރވީ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަނީ 10،097 އަށް އަރާފައެވެ.

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަލާއިރު، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކީ 369 އެކެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 43 މީހަކަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މި ބަލީގައި 67 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެފައިވާ އިރު، ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36 އިތުރުވެފައެވެ.

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މަދުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށާއި، ސާފުތާހިރު ކަމަށް ޚާއްސަ ސަލާމުކަމެއް ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.