ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ފައިނުން ގޯތި ދޫކުރުން

ފައިނުގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

  • 23 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
  • ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިމަހުގެ 20ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
  • ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން 22 އޮކްޓޯބަރ އޮންނާނެ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:08 | 4,452

ރ.ފައިނުގެ މަގެއް، ގޯތި ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް ގުޅުމަށް އެދިފައިވޭ - ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ފައިނުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނީ 23 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ބަލާ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް މުރާޖާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ލިސްޓް ފައިނަލް ކުރެވި ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން އެ ޝަކުވާއެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް އެ އިދާރާއިން ލިބެން ކަމަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު 6580072 ފޯނަށް ގުޅުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.