ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ޕެރިހުގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު

ޕެރިހުގައި މީހަކު ގަތުލުކޮށްލީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ކާޓޫނު ކުރަހާ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްކުމުން

  • ފުލުހުން ވަނީ ހަމަލާދިން މީހާ މަރާލާފައި
  • ހަމަލާ ދިނީ 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް
  • ޕްރޮފެސަރުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް މެކްރޯން ވަނީ ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައި

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 11:10 | 27,887

ޕްރޮފެސަރު މަރާލި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ - ގެޓީއިމޭޖަސް

ހުކުރު ދުވަހު ފްރާންސް ގައި ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް މީހެއްގެ ކަރުބުރި ކޮށްލާފައިވަނީ، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ކާޓޫނެއް ކުރަހާ، ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްކި މައްސަލާގައި ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ އެންޓި ޓެރާ ޖަޖުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ވަޅިން ދިން ހަމަލާގައި މަރުވީ 47 އަހަރުގެ ޖިއޮގްރަފީ ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮފެސަރެކެ އެވެ. އެ ޕްރޮފެސަރު، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ކާޓޫނު ކުރަހާ ދައްކާފައިވަނީ ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އުމުރުން 12 އަހަރާއި 14 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ނަގައިދިން ފިލާވަޅެއްގައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ދަރިވަރުންގެ އާއިލާއިން ވަނީ ސްކޫލުގައި ޝަކުވާ ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ކާޓޫން ކުރެހުންތައް ދެއްކި މައްސަލާގައި ބެލެނިވެރިއަކު ވަނީ ޔޫޓީއުބް ގައި ޕްރޮފެސަރުގެ ވީޑިއޯ އެއް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ޝަކުވާ ކޮށްފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އިތުރު ބެލެނިވެރިއަކު ޔޫޓިއުބް ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ގައި، އޭނާ ވަނީ ޕްރޮފެސަރުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެ ބެލެނިވެރިޔާ ބުނީ، ކާޓުން ދެއްކުމުގެ ކުރިން ކްލާހުގައި ތިބި މުސްލިމް ދަރިވަރުން ގާތު ކްލާސް ދޫކޮށް ދިއުމަށް ޕްރޮފެސަރު އެންގި ކަމަށެވެ.

ޕްރޮފެސަރު މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އަށް އުފަން 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ޒުވާނާއަކީ ޗެޗްނިއާ ސަރަހައްދުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. މީނާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފްރާންސްގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށް ކުރިއަކުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުދި ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮތް މީހެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން، ވަނީ ޕްރޮފެސަރު މަރާލި ޒުވާނާ މަރާލާފަ އެވެ. އޭނާ މަރާލީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދައި އިންޒާރުވެސް ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ މަރާލީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޑި ޖެހުމަށް ފަހުއެވެ.

އެންޓި ޓެރާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ވިދާޅުވީ، ވަޅިން ހަމަލާދީ ޕްރޮފެސަރު މަރާލި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބަލަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކާއި ގުޅުންހުރި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޯން ވިދާޅުވީ، އެ ޓީޗަރަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހެއް ކަމަށެވެ. މެކްރޯން ވަނީ އެ ޓީޗަރުގެ އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފައެވެ. ރައީސް އެމެނުއަލް ވިދާޅުވީ، ފްރާންސް ގައި ޓެރަރިސްޓުންނަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެ މީހުންނަށް ފްރާންސް ބައިބައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކުން ވަނީ ޗާލީ ހެބްޑޯގެ ކުރީގެ އޮފީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެތަނުގައި ތިބި 12 މީހަކަށް ހަމާލާދީ މަރާލާފައެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 14 މީހުންގެ ޝަރީއަތް ޕެރިސްގެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އަދި ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ވަޅިން ހަމަލާ ދިން މައްސަލައެއްވެސް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެ ހިސާބުން ފެށިގެން ޕެރިސް އޮތީ ރެޑް އެލާޓުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.