ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓުކުރުން

ކޮވިޑް-19: ފަސް މިނެޓުން ނަތީޖާ ލިބޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ކިޓްތަކެއް އީޖާދުކޮށްފި

  • މި ކިޓްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރޭ
  • ޔުނިވަރސިޓީން ބުނީ މި ޑިވައިސްތަކުން ވައިރަސް ހުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، ކަށަވަރުކުރޭނެކަމަށް

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 05:18 | 5,315

ކޮވިޑްގެ ސާމްޕަލްއެއް: ދާދިފަހުން ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ 15 މިނެޓުން ލިބޭ ޓެސްޓު ކިޓްތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފަ - އާކައިވް

ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓު ކިޓްތަކެއް އީޖާދުކޮށްފިއެވެ.

މި ކިޓުތައް އީޖާދު ކުރީ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންޓިސްޓުން ތަކެކެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެއަރޕޯޓުތަކުގައި މާސް ޓެސްޓިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މި ޓެސްޓު ކިޓްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނީ މި ކިޓްތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނީ މި ޑިވައިސްތަކުން ވައިރަސް ހުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، ކަށަވަރު ކުރޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަގުވެސް ހެޔޮވާނެ ކަމަށެވެ.

ދާދިފަހުން ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ 15 މިނެޓުން ލިބޭ ޓެސްޓު ކިޓްތަކެއް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.