ރަޝިއާއިން އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން
ރަޝިއާއިން އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފައްދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
ދެވަނަ ވެކްސިން އުފައްދާފައިވަނީ ސައިބީރިއަން ބައޯޓެކް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނޮވޮސިބިރިސްކް ވެކްޓޯ (ސްޓޭޓް ވައިރޮލޮޖީ އެންޑް ބައޯޓެކްނޮލޮޖީ ސެންޓަރ) އިން
 
މި ވެކްސިންގެ ވެސް ޓެސްޓް މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވޭ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
ރަޝިއާއިން އުފެއްދި އެޕިވެކްކޮރޯނާ ވެކްސިން
ޖީއެމްޕީ ނިއުސް

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު ވެކްސިނެއް އުފައްދާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިއީ ރަޝިއާގައި އުފެއްދި ދެވަނަ ވެކްސިނެވެ. އަދި އެ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މި ވެކްސިންގެ ވެސް ޓެސްޓް މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ގަލަމެޔާ ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފެއްދި ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން ވެސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން ދެއްވާފައިވަނީ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓެސްޓް މަރުހަލާ ނުނިމެނީސްއެވެ. އެގައުމުގެ ތެރޭގައި ލިމިޓެޑްކޮށް ވެކްސިން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު، މިކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރަސްމީ ހުއްދައެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ތެރޭގައި އެމަރޖެންސީ އަދި ލިމިޓެޑްކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ހުއްދައެއް ދީފައެވެ.

ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ވެކްސިން އުފައްދާފައިވަނީ ސައިބީރިއަން ބައޯޓެކް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނޮވޮސިބިރިސްކް ވެކްޓޯ (ސްޓޭޓް ވައިރޮލޮޖީ އެންޑް ބައޯޓެކްނޮލޮޖީ ސެންޓަރ) އިން ކަމަށެވެ. މިއީ ސޮވިއެޓްގެ ދުވަސްވަރު ބައޯވެޕަންސް އުފެއްދި ލެބޯޓަރީއެކެވެ.

"އެޕިވެކްކޮރޯނާ"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ވެކްސިންގެ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ވެކްސިން 100 ވޮލެންޓިއަރުންގެ ހަށިގަނޑަށް ޖަހާފައިވާ އިރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާތައް ކާމިޔާބު ކަމަށް ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޓަޓްޔާނާ ގޮލިކޯވާ އަދި ރަޝިއާގެ ކޮންސިއުމަރ ސޭފްޓީ ވޮޗްޑޮގ އަންނަ ޕޮޕޯވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް