ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވެ ނުލައްވާތީ ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ޖީންބެކޯވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އުފާފާޅުކުރަމުން
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ރަބަރު ވަޒަނާއި ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ އޮތީ ހޫނުވެފައި
 
މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުން ވަނީ މަޖިލިސް ގެއާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުވެސް ހިފާފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު
ކ. މާލެ |
ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ރޮއިޓަރސް

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖީންބެކޮވް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް ގެއާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވެސް ހިފާފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކޮމިޓީ ފޯ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އިމަރާތަށް ވަދެ، ކުރީގެ ރައީސް އަލްމާޒްބެކް އަތަމްބެވް އާއި ކުރީގެ އޮފިޝަލުން ދޫކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުބަޓްބެކް ބޮރޮނޮވް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ހުއްދަދީ، ކަރުނަ ގޭސް އަދި ރަބަރު ވަޒަން ބޭނުންކުރަން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ރުޅިވެރިކަން ޖީންބެކޯވްއަށް އަމާޒުވިއެވެ. ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 19 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އިތުރު 590 މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް