ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވެ ނުލައްވާތީ ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުން ވަނީ މަޖިލިސް ގެއާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުވެސް ހިފާފައި
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ރަބަރު ވަޒަނާއި ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ އޮތީ ހޫނުވެފައި
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ޖީންބެކޯވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އުފާފާޅުކުރަމުން

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:14 | 9,703

ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން - ރޮއިޓަރސް

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކްރިގިސްތާނުގެ ރައީސް ސޫރަންބޭ ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖީންބެކޮވް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޖީންބެކޮވް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް ގެއާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވެސް ހިފާފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކޮމިޓީ ފޯ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އިމަރާތަށް ވަދެ، ކުރީގެ ރައީސް އަލްމާޒްބެކް އަތަމްބެވް އާއި ކުރީގެ އޮފިޝަލުން ދޫކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުބަޓްބެކް ބޮރޮނޮވް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ހުއްދަދީ، ކަރުނަ ގޭސް އަދި ރަބަރު ވަޒަން ބޭނުންކުރަން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ރުޅިވެރިކަން ޖީންބެކޯވްއަށް އަމާޒުވިއެވެ. ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 19 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އިތުރު 590 މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.