އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓު

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  • އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ
  • އެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެއް

ކ. މާލެ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 06:18 | 2,359

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްއެއް ބެހެއްޓުން - ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި އޭޓީއެމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ކެނދިކުޅުދޫގައި ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ސެލްފް ސަރވިސް އޭ.ޓީ.އެމްގެ ސަބަބުން ކެނދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރުގައި ކެނދިކުޅުދޫގެ އޭޓީއެމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އީސާ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު މި ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދުތަށް ރަނުން ރަނަށް ފުއްދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކެނދިކުޅުދޫގައި ބަހައްޓައި، ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ އޭޓީއެމްގެ މަންފާއާއި ލުއިފަސޭހަކަން، ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި އޭޓީއެމް އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ސެކިއުރިޓީ އެކުލެވިގެން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނޭ އޭޓީއެމްއެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫގައި އޭޓީއެމްއެއް ޤާއިމްކޮށް އެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.