ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
މުނިފޫހިފިލުވުން

ޖުޅްވާ 2 ގެ އެކްޓްރެސް ޓާޕްސީ ޕަންނޫ ރާއްޖޭގައި

  • މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
  • މަޑު ކޮށްފައިވަނީ ތާޖް އެގްޒޮޓިކަ ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާގައި
  • ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 2 ދަށްތަ އާއި އެކު

ކ. މާލެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 02:46 | 4,899

ޓާޕްސީ ޕަންނޫ - އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޖުޅްވާ 2 ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް އެއްގެ ރޯލް އިން ފެނިގެން ދިޔަ ޓާޕްސީ ޕަންނޫ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓާޕްސީ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އޭނާގެ ދެ ދައްތަ ޝަގުން އަދި އިވާނިއާ ޕަންނޫ އާއި އެކުއެވެ. ޓާޕްސީ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ބައެއް ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯ ފޭނުންނަށް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޓާޕްސީ ބުނެފައި ވަނީ ސާވިސް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކޮށް، ފެނުނީ ވަރަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

އިންސްޓަރގްރާމް ސްޓޯރީގައި ހިއްސާކުރި ބައެއް ފޮޓޯ

ރާއްޖެއަކީ އޭނާ އެންމެ ކަމުދާ ހޮލިޑޭ ޑެސްޓިނޭޝަން ކަމަށްވެސް ތާޕްސީ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިއީ އޭނާގެ "ގެ" ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ޓާޕްސީ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް "ތައްޕަޅް" އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ފިލްމަކަށް ނުވިީނަމަވެސް، އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އެކު ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް "ބަދްލާ" ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހިޓަކަށް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.