ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ޑްްރާމާ ސީރީޒް

ޔެ ރިޝްތާ ހޭ ޕްޔާރް ކޭ ނިމުމަކަށް

  • ޓީވީ ތަކުން ނުދެއްކުމަށް ނިންމާފަ
  • ބަދަލުގައި "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ2" ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފަ
  • އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑު ދައްކަން ހަމަ ޖެހިފައި ވަނީ 17 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގަ

ކ. މާލެ | 2 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 14:46 | 5,044

ޔެ ރިޝްތާ ހޭ ޕްޔާރް ކޭ - ބޮލީވުޑް ލައިފް

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ސީރީޒް ކަމަށްވާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ގެ ސްޕިން އޯފް، " ޔެ ރިޝްތާ ހޭ ޕްޔާރް ކޭ" ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ނަގަން ނިންމައިފައެވެ.

މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާއިން ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފޭނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ވަނީ މި ޑްރާމާ ސީރީޒް އަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ޑްރާމާ ގެ ބަދަލުގައި "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. "ޔެ ރިޝްތާ ހޭ ޕްޔާރް ކޭ" ގެ ލީޑް ރޯލް އިން ފެނިގެން ދާ ޝަހީރު ޝޭޙް އަދި ރިއާ ޝަރްމާ ނުވަތަ ޑްރާމާ ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު، އަބީރު އަދި މިޝްތީ އަކީ އިންޑިއަގެ ޓެލެ ޑްރާމާ ސީރީޒް ތަކުން ބެލުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ޖޯޑެވެ. މި ޑްރާމާގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑު ދައްކަން ހަމަ ޖެހިފައި ވަނީ 17 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައެވެ.

ޔެ ރިޝްތާ ހޭ ޕްޔާރް ކޭ

މި ސިލްސިލާ ޑްރާމާގެ ކާސްޓު މެމްބަރުންނަށް ލިބުނު ޝޮކަށް ވުރެ މި ޑްރާމަގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނީ މާ ބޮޑު ހިތާމަ އެކެވެ. މި ކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ފޭނުން ދަނީ އެމީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ފޭނުން ދިޔައީ މި ޑްރާމާ ދިގު ދެމުމަށްޓަކައި އެދެމުންނެވެ.

މި ޚަބަރު ލިބުމުން ޕްރޮޑިއުސާރ ރާޖަން ޝާހީ އާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ. މި ޑްރާމާ ޓީވީތަކުން ދެއްކުން ހުއްޓުމާއި ގުޅިގެން ސްޓަރ ޕްލަސް ޗެނަލް ބޮއިކޮޓް ކުރަންވެސް ބައެއް ފޭނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފޭނެއްގެ ޝުއޫރު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.