ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކައިގެން ފައިސާގެ އިނާމު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބިލްދައްކާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި
  • ބިލް ދައްކައިގެން 10 ކަސްޓަމަރަކަށް -/1،000 ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނެގުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހު

ކ. މާލެ | 2 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 00:14 | 2,751

ސްޓެލްކޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކައިގެން 10 ކަސްޓަމަރަކަށް -/1،000 ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލްދައްކާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ބިލަކީ ކޮންމެހެން އެންމެ ފަހުގެ ބިލަށްވާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ ކުރީ މަހުގެ ބިލްތައް ދެއްކިނަމަވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނެގުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ.

ސްޓެލްކޯ އެޕްލިކޭޝަނުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބިލް ދައްކާލެވި، ބިލަށް އަރާވަރު އަމިއްލަ އަށް ހިސާބު ކޮށްލެވޭނެއެެވެ.

އަދި އެއް މީޓަރަށްވުރެ ގިނަ މީޓަރު އެޕަށް އެޑްކޮށް ކެޓަގޮރައިޒް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި އެޕުން ފާއިތުވި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުރި ގޮތް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ސްޓެލްކޯއެޕް، އެޕް ސްޓޯރާއި, ޕްލޭ ސްޓޯރުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި، ފައިލް ސައިޒް ވަރަށް ކުޑަ ވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އިތުރަށް ބުނީ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ބިލް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި ބިލް ޑައުންލޯޑް ވެސް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ސްޓެލްކޯގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓުން މަތީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް:onelink.to/bx3eyމި ލިންކް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]ajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.