raajjemv logo
ނަޗްބަލިޔޭ
ނަޗްބަލިޔޭގެ ދިވަންކާ ތްރްޕަތީއަށް ރިހާސަލްތެރެއިން އަނިޔާވެއްޖެ
 
ދިވަންކާ އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ނަޗްބަލިޔޭގެ ރިހާސަލް ތެރެއިން އޭނާ ވެއްޓި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,106
ކ. މާލެ |
19 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 16:33
ދިވަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވިވެކް
ދަ ނިއު އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މިހާރު ސްޓާ ޕްލަސްއިން ދައްކަމުންގެންދާ ނަޗްބަލިޔޭގެ 8 ވަނަ ސީޒަނުގައި ޕާފޯމްކުރާ ދިވަންކާ ތްރިޕަތީއަށް އަނިޔާވެ, އެ ޝޯއާ ދުރަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ.

ދިވަންކާ އަކީ ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޑްރާމާ ސީރީޒް "ޔޭ ހޭ މުހައްބަތެއިން" ގެ އިޝީތާ ގެ ބައިކުޅޭ ތަރިއެވެ.  ދިވަންކާ އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ނަޗްބަލިޔޭގެ ރިހާސަލް ތެރެއިން އޭނާ ވެއްޓި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމުންނެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިންވެސް ބުރަކަށީގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހެއްކަމަށްވެއެވެ.  އޭނާގެ މައިބަދައިގެ ޑިސްކެއް މީގެ ކުރިން ދުރުވެފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

މި ޝޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން ދިވަންކާގެ ފިރިމީހާ ވިވެކް ބުނެފައިވަނީ ނަޗްބަލިޔޭ 8ގައި ބައިވެރިވާން ނިންމީ ދެމީހުން އެކުގައި އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއާއި ދިވަންކާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާތީ އަދި ހަމައެހެންމެ  ސްޓްރެސް އާއި ޕްރެޝަރ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވުމާއެކު މިކަހަލަ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވުމުން މިކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެތީ ކަމަށް ވިވެކް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގައި ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވެކް ބައްދަލުވެ ގުޅުން އުފެދިފައވަނީ ދިވަންކާ ކުލޭ ޑްރާމާ ކަމުގައިވާ "ޔޭ ހޭ މުހައްބަތޭން" އިން ނެވެ.   ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ޓީވީ ޝޯތަކުގެ އެންމެ ލޯބި ޖޯޑުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  

ނަޗްބަލިޔޭ 8 ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 01 ޖޯޑެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ ޑްރާމާތަކުގެ ލީޑް ރޯލް އަދާކުރާ މަޝްހޫރު ތަރިން ތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރޯޝަން މެހެރާ- ކާންޗީ ސިންގ އަދި މޮނާލިސާ –ވިކްރާންތް ސިންގ ގެ ޖޯޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ންޗްބަލިޔޭޣެ8 ގެ ޝޯ ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ގައެވެ. މި ޝޯގައި ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދަނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ކޮރިއޯގްރާފަރ ޓެރެންސް ލެވިސް އަދި ޑައިރެކްޓަރ މޮހިތް ސޫރީއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް