ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިއާން ޕޭސްލީ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ޗުއްޓީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވީ އުސޫލާއި ހިލާފަށް!

  • ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރު
  • އެ މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށްލީ ބީބީސީން
  • އިއާން ވަނީ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:59 | 7,690

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިއާން ޕޭސްލީ - ބީބީސީ

2016 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިއާން ޕޭސްލީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވީ މެންބަރުން ޗުއްޓީ ދަތުރުތައް ކުރައްވަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މަޖިލިސް މެންބަަރަކު ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އެ ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު ޕޭސްލީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި އަގުބޮޑު ޗުއްޓީ ދަތުރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިއާން ޕޭސްލީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ސްޓެންޑަޑްސް ކޮމިޝަނަރެވެ. ޕާލަމެންޓަރީ ކޮމިޝަނަރ ކެތްރިން ސްޓޯން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި ޗުއްޓީގެ ތަފްސީލު ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ނުވަތީ އިއާން ޕޭސްލީ ވަނީ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދެވިއިރު އިއާންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެއްބާރުލުން ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ކެތްރިން ވިދާޅުވިއެވެ. އިއާން ރާއްޖެ ކުރެއްވި ޗުއްޓީގެ ރަޖިސްޓާ ކުރައްވާފައި ވާތީ އޭނާއާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕެއިސްލީ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގުބޮޑު ޗުއްޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައިވާ ނުވާކަން ހާމަކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބީބީސީން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައެވެ. ބީބީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އިއާން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވާފައިވަނީ ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސް އިން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތީގައެވެ. އަދި އެ ޗުއްޓީއަށް ޙަރަދު ކުރެއްވީ ޑރ. ޝައިނީ ކަމަށް ވެސް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކުރިއެވެ.

ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސްގެ ވެރިޔާ ހުސައިން ހިލްމީ ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ރޭޓިންގްސް ޝައިނީ ބެއްލެވި ކަމަށާއި، ޕެއިސްލީގެ ޗުއްޓީއަށް ޝައިނީ ފައިސާ ދެއްކެވީ ހެޑް އޮފީހަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ޑރ. ޝައިނީ ވަނީ ބީބީސީ ގައި ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.