އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޓޯގޯގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދިނުން

ޓޯގޯގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އައު ބޮޑު ވަޒީރެއް އައްޔަނުކުރާނެ ތާރީހެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:28 | 2,805

ޓޯގޯގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޯމީ ސެލޯމް ކްލަސައު - ރޮއިޓަރސް

ޓޯގޯގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޯމީ ސެލޯމް ކްލަސައު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން އެގައުމުގެ ރައީސް އޮފީހާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ޓޯގޯއަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޓޯގޯގެ ސަރުކާރަށް މި ބަދަލު އައިސްފައި މިވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް ފައޯރ ޏަސިންގބޭ ރައީސް ކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންތިހާބުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޓޯގޯ އަށް އައު ބޮޑު ވަޒީރެއް އައްޔަނުކުރާނެ ތާރީހެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.