އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފައިނުގައި އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ 91 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

  • ހއ. އުލިގަމު އިންޖީނުގޭ މަސައްކަތުގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފަ
  • ށ. މިލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 3 ފަންގިފިލާގެ ފެނަކަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ 38 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފަ

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:39 | 4,662

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ރ. ފައިނުގައި އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ރ. ފައިނު އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ 91 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ފައިނުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އިންޖީނުގެ އަކީ ރަށު ތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި އިމާރާތަކަށް ވުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންނަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވަނީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރަމުންނެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހާމަކޮށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފައިނުގައި އިމާރާތް ކުރެވެމުންދާ އައު އިންޖީނުގެއާއި އިންޖީނުގޭގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 91 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަންނަނީ ފައިނުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި މިފަދަ އިމާރާތްތައް އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި މުޅިން އައު އިންޖީނުގެތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހއ. އުލިގަމު އިންޖީނުގެ އެކަހެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ށ. މިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ 3 ފަންގިފިލާގެ ފެނަކަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ 38 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.