ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް

އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް 92 މަންޒިލަކަށް

  • އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ އެފްރިކާގެ ފަސް މަންޒިލަކަށް
  • އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހެންސްބާގް އަދި ކޭޕް ޓައުން އަދި ޒިމްބާބުވޭގެ ހަރާރޭ އަށް
  • ސައުތު އެފްރިކާގެ ޑާރބަން އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ އޮކްޓޫބަރު ހަތަރެއް ގައި
  • އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު މޮރިޝަސް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 14:37 | 5,567

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއް - އެމްއޭސީއެލް

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިން އިން އޮކްޓޫބަރު މަހު އެފްރިކާގެ އިތުރު ފަސް މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހު އެފްރިކާގެ އިތުރު ފަސް މަންޒިލަކަށް އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި އެކު އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ މަންޒިލުތަކުގެ އަދަދު 92 ކަށް އަރާނެއެވެ.

އެގޮތުން ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހެންސްބާގް އަދި ކޭޕް ޓައުންއަށް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އެގައުމުގެ ޑަރބަންއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒިމްބާބުވޭގެ ހަރާރޭއަށް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މޮރިޝަސްއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެމިރޭޓްސްއިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތައް އިތުރުކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު، އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އުދުހުންތައް މަޑުޖައްސާލާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ވެސް މަޑު ޖައްސާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ އަލުން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.