ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުން

އެޗްއީއޯސީން އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ!

  • ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ ވައިރަސްއަށް އެމިއުން މީހުން ދެނެގަތުމަށް
  • މިމަސައްކަތަށް ގިނަ ބައެއް ސާންޕަލް ނަގަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 01:45 | 5,324

އެޗްޕީއޭގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ - ރައީސް އޮފީސް

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަމަށެވެ. އަދި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ ވައިރަސްއަށް އެމިއުން މީހުން ދެނެގަތުމަށް ކަމަށް ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ އާބާދީގެ ތެރެއިން ވަކި ޕަސެންޓެއްގެ މީހުން އިމިއުންވާނެކަމަށް ބުނަން އެނގޭނީ ގިނަ ބައެއްގެ ސާންޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް މިމަސައްކަތްވާނެ. އެހެންވީމަ ސްޓަޑީޒް ޕްރޮޓަކޯލް މިހާރު މިވަނީ ފާސްވެފައި. އެންއެޗްއާރްސީން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ލޮޖެސްޓިކް އެރޭންޖެމެންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.

~ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް

އެޗްއީއޯސީން އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އޭޑީކޭއިން ވަނީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 3004 މީހެއްގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކޮވިޑް19 އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ހުށަހެޅިފައި ތިބުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަކަށް ވާތީ، އެމީހުންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދައިދިނުމަށް އޭޑީކޭއިން ނިންމީ ޖުލައި މަހުއެވެ. އަދި ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މުޅިން ހިލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.