ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު

މިއަހަރު ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 5.2 އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެ!

  • ކުރިން އައިއެފްއޯ އިން އަންދާޒާ ކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 6.7 އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް
  • އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 5.1 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނެ
  • މިއަހަރު ޖަރުމަނުގެ އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް 5.9 އިންސައްތަ އަށް އަރާނެ

ކ. މާލެ | 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:30 | 1,916

ކޮވިޑް-19 އިން އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރު ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުޑަކަމަށް ޖަރުމަނުގެ އައިއެފްއޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ރީސަރޗްއިން ބުނެ - އާކައިވް

މިއަހަރު ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 5.2 އިންސައްތަ ދަށަށްދާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ އައިއެފްއޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ރީސަރޗް އިން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެފްއޯ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން މިއަހަރު ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 5.2 އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރު ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިން އައިއެފްއޯ އިން އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 6.7 އިންސައްތަ ދަށަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިއެފްއޯގެ ޗީފް އިކޮނޮމިސްޓް، ވަނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ގައި އިގްތިސާދަށް އައި ލޮޅުމާއި މިހާރި އިގްތިސާދު ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ކުރިން އަންދާޒާ ކުރެވުނު ވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

އައިއެފްއޯ އިން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދު 5.1 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު 1.7 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އައިއެފްއޯ އިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާއެއް ނެތް މީހުންގެ އަަދަދު ފާއިތުވި އަހަރުގެ 2.3 މިލިއަން އިން 2.7 މިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު އެ އަދަދު 2.6 މިލިއަނަށް ދަށްވާނެ ކަމަށާއި 2022 ވަނަ އަހަރު 2.5 މިލިއަނަށް އެ އަދަދު އަރާނެ ކަމަށް އައިއެފްއޯ އިން ލަފާކުރެއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން މިއަހަރު ޖަރުމަނުގެ އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް 5.9 އިންސައްތަ އަށް އަރާނެ ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރު އަންއެމްޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް ހުރީ 5 އިންސައްތައިގައި ކަމަށް އައިއެފްއޯ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އައިއެފްއޯ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އާއި ބްރެކްސިޓްގެ މަސްލަތައް ހައްލު ނުވެދާތީ މި އަންދާޒާތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.