ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންލައިންކޮށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމްސް އަށް ދައްކާ ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިންކޮށް!

  • މިގޮތަށް ނިންމީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި ޗެކާއި ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 17:24 | 2,623

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިމާރަތް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާނީ ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް، ކަސްޓަމްސް ޕޭ ނުވަތަ އެމް.އާރު.ޓީ.ޖީ.އެސް މެދުވެރިކޮށްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ މާލީ ހިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި ޗެކާއި ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ޑިޖިޓަލް / އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ އެ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށްކަމަށް އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދައްކަވާ ފައިސާގެ ރަސީދު ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް އިން ފެންނަންހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އާރު.ޓީ.ޖީ.އެސް ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށްވެސް އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނިގޮތުގައި މިގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ ބޭންކް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް 2020 އޮކްޓޯބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.