ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ފަތުރުވެރިކަން/ ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުން

މިމަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓް އަލުން ހުޅުވޭނެ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

  • މިހާރު ވެސް 43 ރިސޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދޭ
  • ނޮވެމްބަރު މަސް އަންނަންވާއިރަށް އިތުރު 103 ރިސޯޓް ފަތުރުވެރިންގެ ހިދުމަތަށް ގެނެވޭނެ
  • ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހުމިއްޔަތެއް ދެން

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 14:10 | 4,201

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް: ކުރިއަށް އޮތީ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސީޒަން ދުވަސްވަރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވިއިރު، މިހާތަނަށް 43 ރިސޯޓް އެޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓް އަލުން ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްލޯބްޓްރެންޑަރއަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑު ހުޅުވާލާފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިނާއެކު ކަމަށާއި އެގޮތުން، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހުމިއްޔަތެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް މިހާރު ވެސް 43 ރިސޯޓް ހުޅުވައި، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދްމަތް ދެމުންދާ ކަމަށާއި، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަސް އަންނަންވާއިރަށް އިތުރު 103 ރިސޯޓް އަލުން ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 94 ޕަސެންޓް ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ވެސް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ 156 ރިސޯޓްގެ ތެރެއިން 146 ރިސޯޓެއް އޮކްޓޫބަރު މަސް ނިމެންވާއިރަށް އޮޕަރޭޝަނަށް އަންނާނެ ކަމަށް، އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު، ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވަން މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައި ނިންމި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ އެ ތާރީިހު ސަރުކާރުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ގައިޑްލައިނެއް ހަދައި، އަންނަ މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން އެ ގައިޑްލާއިނާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މުޅިން ހުއްޓި، ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައެވެ. ރާއްޖޭއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 80 ޕަސެންޓް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން، ހިއްސާ ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާތަކުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް، ނޮވެމްބަރު، ޑިސެމްބަރު އަދި ޖެނުއަރީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. އެއީ ސީޒަންގެ އެންމެ ޕީކް ދުވަސްވަރެކެވެ.

މިދިޔަ 2019 ވަނަ ވަނަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަހަރެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި އަހަރު ފެށުމާއެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން، މުޅި ދުނިޔޭގެ އިދްތިޞާދު ދަށަށް ގޮސް، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކަމާބޭހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 800،000 އެއްހާ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.