raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
"ޔޯދާ" އިން ފެނިގެންދާނީ ޝާހިދް ކަޕޫރް
 
ފިލްމް "ޖާޒީ" ގެ ޝޫޓިންގ ނިމުނުހާ އަވަހައް "ޔޯދާ"ގެ ޝޫޓިން ފެށޭނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
"ޔޯދާ"އަކީ ޝަޝާންކްގެ ހަތަރުވަނަ ފިލްމް
އަމަތު އާދަމް
2,657
ކ. މާލެ |
18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:37
ޝާހިދު ކަޕޫރް
ގޫގުލް

ޑައިރެކްޓަރު ޝަޝަންކް ކައިތާންގެ ފިލްމެއް ޝާހިދު ކަޕޫރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

"ޔޯދާ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ފިލްމަކީ އެކްޝަން ފިލްމެކެވެ. އަދި ފިލްމު ގެނެސްދޭނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން ގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޝާހިދު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފިލްމް "ޖާޒީ" ގެ ޝޫޓިންގ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް މި ފިލްމުގެ ސޫޓިންގ ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. "ޔޯދާ" މި ފިލްމަކީ ޝަޝަންކް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް