raajjemv logo
މީޑިއާ
ކަރީނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ސްޓޭޓަސްއެއް
 
ކަރީނާގެ މާނައިން ފުރިގެންވާ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޯސްޓް
 
ސާރާ އަލީ ހާން ވެސް ޑްރަގް ބޭނުން ކުރި ކަމަށްވޭ
 
ރިއާ ޗަކްރަބޮރްތީ މިވަނީ އޭނާ ޑްރަގް ބޭނުންކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެފަ
ރޫނާ ޝިޔާމް
47,604
ކ. މާލެ |
16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 23:47
ކަރީނާ ކަޕޫރު
ގޫގުލް

ކަރީނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ސްޓޭޓަސްއެއް ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ސްޓޭޓަސްގައި ފުރަގަހަށް އެނބުރި، މޫނު އަރިމައްޗަކުން ފެންނަން އިންނަ މި ފޮޓޯ ގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ފަހަރު އެންމެ ބޭނުން ވާނީ އުންމީދެއް ކަމަށެވެ. (ސަމްޓައިމްސް އޯލް ޔޫ ނީޑް އިސް އަ ލިޓްލް ރޭ އޮފް ހޯޕް)

ސާރާ އަލީހާންގެ ދޮންމަންމަ ކަރީނާ މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ސުޝާންތުއާއެކީ ސާރާ އާއި ރާކުލް ޕްރީތު ސިންގު އަދި ސިމޯނެ ކަމްބައްޓާ ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ރިއާ އެއްބަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި މެސެޖާއެކު މިއީ ކަރީނާ ސާރާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދީފައިވާ ސިއްރު މެސެޖުތަކެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކަރީނާގެ އިންސްޓަގުރާމް ޕޯސްޓްގައި އިން ފޮޓޯ

ބޭބޯ ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ މި އެކްޓްރެސް އިންސްޓަގްރާމަށް ތައާރަފްވި ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯތައް ދަނީ ޝެއަރ ކުރަމުންނެވެ. ބޭބޯ ވަނީ އޭނަ އާއި ސައިފްއަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް މިދިޔަ މަހު ބުނެފައެވެ. ބޭބޯގެ ފިލްމީ ހަޔާތައް ބަލާއިރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އާމިރް ހާންއާ އެކީ ކުޅޭ ފިލްމް ލާލް ސިންގު ޗައްޑާ އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
58%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
26%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް