ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އެންޓި-ކޮވިޑް ފަސްތަރި އެވޯޑް

އެންޓި-ކޮވިޑް ފަސްތަރި އެވޯޑް ލިބުނު ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓަކަށް ރޯމާގެ ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް

  • އެއަރޕޯޓު ތަކުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ބަލާ އެމީހުން މިވަނީ އާ އެވޯޑެއް ތައާރަފް ކޮށްފަ
  • އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް އަކީ ތަރުތީބު އަދި ވަރަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމްތަކެއްގެ ދަށުން ބަލައްޓަމުން އަންނަ އެއަރޕޯޓެއް ކަމަށް
  • މި އެއަރޕޯޓުން ވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރުގައި 7،000 ސްކޮޔަރ ފޫޓުގެ ކޮވިޑް އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ސެންޓަރެއް ވެސް ގާއިމް ކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 12:54 | 3,783

ރޯމާގެ ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް މިއީ އިޓަލީގެ އެންމެ 'ބިޒީ' އެއަރޕޯޓު - ސީ.އެން.އެން

ސްކައިޓްރެކްސްގެ އެންޓި-ކޮވިޑް ފަސްތަރި އެވޯޑް ލިބުނު ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓަކަށް ރޯމާގެ ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް ވެއްޖެއެވެ.

ސްކައިޓްރެކްސް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އަދި ރަނގަޅު އެއަރޓުޕޯތައް ހޮވުމަށް މަގުބޫލު ކުންފުންޏަކަށް ވީއިރު، މި ފަހަރު އެއަރޕޯޓު ތަކުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ބަލާ އެމީޙުން މިވަނީ އާ އެވޯޑެއް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ސްކައިޓްރެކްސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރު މި އެވޯޑް ދީފައި މިވަނީ އޭޓީޕީ ޓެސްޓު ކުރުމާ އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާ އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ އިތުރުން ނުހަނު ގިނަ ގޮތްގޮތުން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް އަކީ ތަރުތީބު އަދި ވަރަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމްތަކެއްގެ ދަށުން ބަލައްޓަމުން އަންނަ އެއަރޕޯޓެއްގެ އިތުރުން ޓެސްޓު ކުރުމުގައި ނުހަނު އަވަސް ތަނެއް ކަމުގައެވެ.

ފިއުމިކާނޯ އެއަރޕޯޓް ނުވަތަ ލިއޮނަރޑޯ ޑަ ވިންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ އިޓަލީގެ އެންމެ ބިޒީ އެއަރޕޯޓެވެ. މި އެއަރޕޯޓުން, އިޓަލީގެ ރެޑް ކްރޮސް އާ ގުޅިގެން 1 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ވަނީ 7،000 އަކަފޫޓުގެ ކޮވިޑްއަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ސެންޓަރެއް ވެސް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ.

ސްކައިޓްރެކްސް އިން މިހާތަނަށް ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ އެއަރޕޯޓުތައް އެކަންޏެވެ. އަދި ސްޕެއިން ގެ އެއަރޕޯޓަކާ، ފްރާންސް އަދި ލަންޑަންގެ އެއަރޕޯޓަކަށް މި ކުންފުނިން ވަނީ ތިން ކޮވިޑް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތިން ތަރި ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.