ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
އޮސްލޯ އެއަރޕޯޓު

އޮސްލޯ އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

  • ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ނޯރވޭގެ ޔޫލެންސޭކަރ މުނިސިޕަލްޓީއާއި ގުޅިގެން އެ އެއަރޕޯޓުގެ ބެގޭޖް ހޯލްގަ
  • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 7000 މީހުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 12:20 | 2,006

އެވިނޯ، އޮސްލޯ އެއަރޕޯޓު - ގޫގުލް

އޮސްލޯ އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

މި ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ނޯރވޭގެ ޔޫލެންސޭކަރ މުނިސިޕަލްޓީއާއި ގުޅިގެން އެ އެއަރޕޯޓުގެ ބެގޭޖް ހޯލްގައެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި ސެންޓަރަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން އޮސްލޯއަށް އަންނަ ޕެސެންޖަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ.

ވައިރަހަށް މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ގައުމުގެ ހެލްތު އޮތޯރިޓީންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 7000 މީހުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ މި ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އޮސްލޯ އެއަރޕޯޓާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތަކުގައި ވާގޮތުން މި ފިޔަވަޅަކީ އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ސެންޓަރު ހުޅުވިގެން ދިއުމާއި އެކު ކޮވިޑުގެ އިމްޕޯޓެޑް ކޭސްތައް މަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.