ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ބީއެމްއެލް

އޮންލައިން ޓްރޭޑިންގ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އިން ބޭރަށްދާ ޑޮަލަރު އިތުރުވޭ: ޓިމް

  • ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މިވަނީ އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައި
  • ޓީޓީފަދަ މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ޑޮލަރު ދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 22:18 | 2,761

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިން ޓްރޭޑިންގ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އިން ބޭރަށްދާ ޑޮަލަރު އިތުރުވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ފައިސާ، ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްޓާލި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ބައެއް މީޑިއާ ތަކާއެކު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ 'ވިސާ ޑައިރެކްޓް'، 'މާސްޓަރކާޑް ސެންޑް' ފަދަ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ފައިސާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް ދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްޓާލައި އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފައިސާ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ނިންމީ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ބައެއް ކަސްޓަމަރުން (ގާތްގަނޑަކަށް 350 އަށް ވުރެ މަދު) ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ ނުވަތަ އޮންލައިން ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުންނާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުން ނަގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ބޭންކުން މީގެ ކުރިން އައި ޖަމާކޮށްދެމުން. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޭޑް ވޮލެޓްތަކަށް 15.42 ރުފިޔާގެ ރޭޓުގައި ޑޮަލަރު ޓޮޕްއަޕްކޮށް އަދި ވިސާ ޑައިރެކްޓް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ގެނޭ

~ ޓިމް

މި ގޮތަށް ޑޮލަރު ލިބުމާއެކު އެފަރާތްތަކުން އެކައުންޓްގައި ހުރި ޑޮލަރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނަގައި އެހެން މާކެޓްތަކަށް ޑޮލަރު ވިއްކާ ކަމަށާއި މި ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކާޑު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ބޭންކުން ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާއިރު ކަސްޓަމަރުން ކާޑަށް ފައިސާ މިދައްކަނީ ރުފިޔާ އިން ކަމަށްވާއިރު މި ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުން ބޭރަށް ދާ ޑޮލަރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި ކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ގޮތަށް އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް ބޭރަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގައި ހުރި ޑޮލަރު މިންވަރު ދަށްވެ، ޓީޓީ ފަދަ މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ޑޮލަރު ދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިފިޔަވަޅަކީ ބޭންކުން ބޭރަށް ދާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު ހިފަހައްޓައި، އަދި މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ޑޮަލަރު ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ވެސް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މަޑުޖެހި، ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ޑޮލަރުގެ 80 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ކަމަށްވާތީ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އަދަދު މިވަނީ އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.