ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ސޯނޫ ނިގަމް

ބަންގިއާ ހެދި އުނދަގޫވާ ކަމަށް ސޯނޫ ނިގަމް ބުނުމުން ޓްވިޓާ ކެކިއަރައިފި

  • ސޯނޫ ނިގަމް އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުން
  • އިންޑިއާގައި އަޑުގަދަކޮށް ބަންގި ގޮވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ސޯނޫ ބުނި

ކ. މާލެ | 17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 19:53 | 48,739

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މުސްލިމަކަށް ނުވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަތިހު ބަންގިގޮވާ އަޑު އިވުމުން ނިދިން ހޭލަންޖެހޭތީ ވަރަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފިއެވެ.

 

ސޯނޫގެ މި ޓްވީޓާ އެކު ޓްވިޓާ ކެކިއަރާފައިވާ އިރު ބޮލީވުޑްގައި ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގަ ދެބައި ވެފައެވެ.

 

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ސޯނޫ ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކުރަންޖެހޭތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެއީ ގަދަބާރުން އަޅުކަންކުރުވުން ކަމަށް ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އަޑުގަދަކޮށް ބަންގިގޮވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

 

ސޯނޫ ކުރި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މުހައްމަދުގެ ފާނުގެ ޒަމާނުގައި ކަރަންޓް ވެސް ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މި ޒާމާނުގައި އޭނާ އެ އަޑުތައް ކޮންމެހެން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. މިސްކިތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ފައްޅިތަކާއި އަޅުކަންކުރާ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ފަހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ސޯނޫ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހަކަށް އެ އަޑުތަކާ ހެދި ނިދި ގެއްލެންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

 

 

ރީތި އަޑަކާ އެކު އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަންކުރަމުން އަންނަ ސޯނޫގެ މި ޓްވީޓްތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ ލަވަތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ މުސްލިމުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

 

 

މަޝްހޫރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ޓްވީޓްތައް ރައްދު ދީފައެވެ. އެ ގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ އިރު މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އިހްސާސް ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަޑުގަދަވެފެން އުނދަގޫވާ ނަމަ ހުއްޓަންޖެހޭ މާ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ކާރުގެ ބަރުގޮނާއި އެނޫން ވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތަކާއި އަޑު ގަދަވާ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހުއްޓަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ. އަދި އިންޑިއާއަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއް ކަމަށާއި އެކި ދީންތަކުގެ މީހުން އުޅޭ އިރު އެކަމަށް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.