ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ޓީޖީއެސްޓީ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 50 އިންސައްތަ ދަށަށް

  • ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ޓެކުހުން 7.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ވަނީ ލިބިފައި

ކ. މާލެ | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 19:37 | 1,674

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ޓެކްސް އިން ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ފާއިތުވި އަހަރު ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ އިރު، މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އިން ވެސް ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިވާ އިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 907.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރަށް ވަނީ 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ބިޒްނަސް ޕްރޮފިިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، ވިތުހޯލްޑިންގް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 369.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 37.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރޯޔަލްޓީސް ގެ ގޮތުގައި 22.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 18.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 294.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 587.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި އަހަރު 488.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، މި އަހަރު ލިބިފައި ވަނީ 251.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުނެއެވެ.

ޓެކުހުން 7.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ އިރު، ނަންޓެކްސް ރެވެނިއުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.