ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ބޮލީވުޑް

"ކާލީ ޕީލީ" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ

  • އިޝާން އާއި އަނަންޔާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ "ކާލީ ޕީލީ" އިން
  • މި ފިލްމަކީ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޕުރަޑިއުސްކޮށް ޒީސުޓޫޑިއޯ އާއި އޮފްސައިޑް އެންޓަޓއިންމަންޓް ގުޅިގެން ގެނއސް ދޭ ފިލްމެއް

ކ. މާލެ | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 16:39 | 2,274

"ކާލީ ޕީލީ"ގެ ޕޯސްޓަރ - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ އަންހެންތަރި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އާއި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ އިޝާން ކައްތުރާ އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ކާލީ ޕީލީ" ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއްވަނީ މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. މި ދެ ތަރިން ލީޑް ރޯލުން އެކުގައި ފެނިގެންދާނެ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފިލްމުގެ ޓީޒާ މިހާރު ދައްކާލާފައިވާއިރު ފިލްމް ރިލީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު 2 ގައެވެ. ފިލްމުގެ ޓީޒާގައި ފެނިގެންދަނީ ވައްކަން ކޮށްގެން ދެ ޒުވާނުން އެކުގައި ފިލަން ދުއްވާ މަންޒަރެވެ.

ރޮމޭންޓިކް އަދި އެކްޝަން ސީންތައް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޕުރަޑިއުސްކޮށް ޒީސުޓޫޑިއޯ އާއި އޮފްސައިޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ގުޅިގެން ގެނެސް ދޭ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ޕުލެޓްފޯމް ޒީ ޕްލެކްސްގައެވެ. މި ފިލްމުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވަނީ ސީމާ އަގަރުވާލާއި ޔާޝް ކޭޝަރްވާނީ އެވެ. މި ފިލްމްގެ ވިލަންގެ ބައިން ފެނިގެންދާނީ ޖެއިދީފް އަހުލްވާތުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.