ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ބޮލީވުޑް

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށް ރިއާ އެއްބަސްވެއްޖެ!

  • ރިއާ އަށް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ، ވިއްކައި، އަދި އޭގެ ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި
  • ރިއާ ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮއްފައި
  • ބޮލީވުޑް ދޫކޮއްލަން ވިސްނާ ވާހަކަވެސް ސުޝާންތު ބުނެފައިވެ

ކ. މާލެ | 8 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:07 | 11,646

ރިއާ ޗަކްރަބަތީ - ގޫގުލް

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕުތުގެ މަރު ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވަނީ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ، ވިއްކައި، އަދި އޭގެ ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޝޮވިކް އަދި ސުޝާންތުގެ ގޭގެ މެނޭޖަރުގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ތުހުމަތުގައި ރިއާ ފިޔަވާ ދެން ތިބި ދެމީހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ރިއާ ހާޒިރު ކޮށްގެން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން ރިއާ ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ރިއާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހަމަ އެކަނި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި، ދުވަހަކު ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިއާ ބުނެފައިވަނީ ސުޝާންތުގެ ގެއަށް ގެނައި މަސްތުވާތަކެތި ގެނައީ ސުޝާންތު އަށް ކަމަށާއި، ރިއާ ހަމައެކަނި އެ އެއްޗިއްސާ ހަވާލުވީ ކަމަށެވެ.

މި ކަމާގުޅިގެން ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ވަކީލް މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ރިއާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލޭގެ ޓެސްޓް ހަދަން ވެސް ރިއާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މި މަސްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ސުޝާންތުގެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ދިޕޭޝް ކިޔާ މީހެއް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ކޯޓަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. ދިޕޭޝްގެ ބަޔާނުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ސުޝާންތު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި، ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލަން ވިސްނާ ވާހަކަ ވެސް ސުޝާންތު އޭނާ ގާތުގައި ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ހާމަވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.