raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށް ރިއާ އެއްބަސްވެއްޖެ!
 
ބޮލީވުޑް ދޫކޮއްލަން ވިސްނާ ވާހަކަވެސް ސުޝާންތު ބުނެފައިވެ
 
ރިއާ ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮއްފައި
 
ރިއާ އަށް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ، ވިއްކައި، އަދި އޭގެ ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި
އަމަތު އާދަމް
12,688
ކ. މާލެ |
8 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:07
ރިއާ ޗަކްރަބަތީ
ގޫގުލް

ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕުތުގެ މަރު ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވަނީ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ގަނެ، ވިއްކައި، އަދި އޭގެ ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޝޮވިކް އަދި ސުޝާންތުގެ ގޭގެ މެނޭޖަރުގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ތުހުމަތުގައި ރިއާ ފިޔަވާ ދެން ތިބި ދެމީހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ރިއާ ހާޒިރު ކޮށްގެން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން ރިއާ ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ރިއާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހަމަ އެކަނި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި، ދުވަހަކު ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިއާ ބުނެފައިވަނީ ސުޝާންތުގެ ގެއަށް ގެނައި މަސްތުވާތަކެތި ގެނައީ ސުޝާންތު އަށް ކަމަށާއި، ރިއާ ހަމައެކަނި އެ އެއްޗިއްސާ ހަވާލުވީ ކަމަށެވެ.

މި ކަމާގުޅިގެން ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ވަކީލް މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ރިއާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ލޭގެ ޓެސްޓް ހަދަން ވެސް ރިއާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މި މަސްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ސުޝާންތުގެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރި ދިޕޭޝް ކިޔާ މީހެއް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ކޯޓަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. ދިޕޭޝްގެ ބަޔާނުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ސުޝާންތު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަމަށާއި، ބޮލީވުޑް ދޫކޮށްލަން ވިސްނާ ވާހަކަ ވެސް ސުޝާންތު އޭނާ ގާތުގައި ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ހާމަވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް