ޝޯވިކް ހައްޔަރުކުރުން
ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިއާ ރިއާގެ ކޮއްކޮ ޝޮވިކް ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އެންސީބީން އަންނަނީ ޝޯވިކް އާއި ސުވާލުކުރަމުން
 
ޝޮވިކް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސުޝާންތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ރިއާ އާއި ކޮއްކޮ ޝޯވިކް ޗްކަރަބޮޓީ
ގޫގުލް

ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބޯޓީގެ ކޮއްކޮ ޝޮވިކް ޗަކްރަބޯޓީ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ޝޮވިކް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސުޝާންތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު ސުޝާންތުގެ މަރާއެކު ޑްރަގުގެ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދެކެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އިންޑިއާގެ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ވަނީ ޝޮވިކް އާއި ސުޝާންތުގެ ހައުސް ކީޕިން މެނޭޖަރު ސެމިއުލް މިރަންޑާ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ޝޮވިކް އާއި މިރަންޑާ ހައްޔަރުކޮށް ކުރި ސުވާލުތަކުން ޑްރަގު ގަންނަން ރިއާ ޗަކްރަބޯޓީ އިރުޝާދު ދިން ކަމަށް ޝޮވިކް ޗަކްރަބޯޓީ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. މި ދެމީހުންނާއި ވެސް ހުކުރު ދުވަހުން ހެނދުނު ފަށައިގެން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދުގެ ހަވީރު ރިއާ އާއި ސުވާލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެންސީބީން ބުނެފައިވާ އިރު ސެމިއުލް އާއި ޝޮވިކް ވަނީ މުމްބާއީގެ ޑްރަގު ޑީލަރުންނާ ގުޅުން ބާއްވާކަމަށްވެސް އެންސީބީ އަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރިއާ އާއި ޝޮވިކްގެ އިތުރުން މިރަންޑާ އާ ދެމެދު އެ މީހުން ޑްރަގު ބޭނުންކޮށް ގަންނަކަން ހާމަވާ ވަޓްސްއަޕް ޗެޓުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ލީކް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް