"ނީނާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރު
"ނީނާ" ރިލީޒް ކުރުން އަންނަ އަހަރު
 
ފިލްމު ނީނާ އަކީ އިއްލެ ގެ ދެވަނަ ފިލްމު
 
ނީނާ ރިލީޒް ކުރުން 2021ގައި
ކ. މާލެ |
ފިލްމް ނީނާގެ ޓީޒާގައި ނުޒުހަތު ޝުއައިބު
ފޭސްބުކް

ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނީނާ އަކީ ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ނެރޭ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. އިލްޔާސްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ބަވަތި" އެވެ.

ނީނާގެ ޓީޒާ މި އޯގަސްޓު މަސްތެރޭގައި ދައްކާލާފައިވާއިރު ޓީޒާ އަށް ވަނީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައެވެ. މިހާރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޙަކަށް އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

ނީނާ ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރިލީޒް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސިނަމާތައް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

ނުޒޫގެ ތަފާތު ގިނަ ލުކްތަކެއް މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާކަން ޓީޒާ އިން ހާމަވާއިރު ދެން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ އަލަށް ތަޢާރަފުވާ ޝަރަފް އަބްދުﷲ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved