raajjemv logo
ޕާތް ކަސައުޓީގައި މަޑު ކުރަނީ
ޝަރުތުތަކާއެކު ކަސައުޓީގައި ޕާތް މަޑުކުރަނީ
 
ޕާތްގެ ޑިމާންޑާއި އެއްގޮތަށް ވަނީ އޭނާގެ މުސާރަވެސް ބޮޑު ކޮށްދީފައި
 
ޕާތް ވަނީ ބޮޑެތި ޝަރުތު ތަކެއް ކޮށްފައި
އައިޝަތު ޝާން
3,426
ކ. މާލެ |
3 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:52
ކަސައުޓީ ޒިންދަގީގެ ޕޯސްޓަރެއްގައި ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް
ގޫގުލް

ޕާތް ސަމްތާން ކަސައުޓީ ޒިންދަގީގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިޔާލު މިހާރު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޙަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުން ޕާތް ކަސައުޓީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޝޯވ ގައި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ "އަނޫރާގް" ގެ ރޯލްގެ މުހިންމުކަން ދައްކުވައި ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕާތް ވަނީ ކަސައުޓީގައި އޭނާގެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އެ ޑްރާމާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އަށް ވެސް ލިއުމުން އެކަން އަންގާފައެވެ. ނޯޓިސް އާއެކު އަލުން ޕާތް އަށް ވިސްނުމަށް ފުރުސަތު ދީ ޝޯވ ގައި މަޑުކުރޭތޯ ޓީމުން އައީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިހާރު ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާތް ވަނީ ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް ވެސް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޕާތް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޝޯވް އަށް ބަދަލު ގެނެސް ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް އަދި ދަރިފުޅު ގުޅުމަށް އިސްކަންދީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެވެ. މި ގުޅުމަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް ބަޖާޖް އާއި ކޮމަލިކާގެ ގުޅުމަށް ވެސް ކުރިން ދެމުން އައި ސަމާލު ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ޓީމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޕާތްގެ ޑިމާންޑާއި އެއްގޮތަށް މިހާރު އޭނާ އަށް ދެމުން އަންނަ މުސާރަ އަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސް ބޮޑު ކުރަން މި ސީރީޒްގެ ޓީމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް