ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޕާތް ކަސައުޓީގައި މަޑު ކުރަނީ

ޝަރުތުތަކާއެކު ކަސައުޓީގައި ޕާތް މަޑުކުރަނީ

  • ޕާތް ވަނީ ބޮޑެތި ޝަރުތު ތަކެއް ކޮށްފައި
  • ޕާތްގެ ޑިމާންޑާއި އެއްގޮތަށް ވަނީ އޭނާގެ މުސާރަވެސް ބޮޑު ކޮށްދީފައި

ކ. މާލެ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:52 | 2,956

ކަސައުޓީ ޒިންދަގީގެ ޕޯސްޓަރެއްގައި ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް - ގޫގުލް

ޕާތް ސަމްތާން ކަސައުޓީ ޒިންދަގީގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުން ދޫކޮށްލުމުގެ ހިޔާލު މިހާރު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޙަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުން ޕާތް ކަސައުޓީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޝޯވ ގައި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ "އަނޫރާގް" ގެ ރޯލްގެ މުހިންމުކަން ދައްކުވައި ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕާތް ވަނީ ކަސައުޓީގައި އޭނާގެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އެ ޑްރާމާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އަށް ވެސް ލިއުމުން އެކަން އަންގާފައެވެ. ނޯޓިސް އާއެކު އަލުން ޕާތް އަށް ވިސްނުމަށް ފުރުސަތު ދީ ޝޯވ ގައި މަޑުކުރޭތޯ ޓީމުން އައީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިހާރު ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާތް ވަނީ ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް ވެސް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޕާތް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޝޯވް އަށް ބަދަލު ގެނެސް ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް އަދި ދަރިފުޅު ގުޅުމަށް އިސްކަންދީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެވެ. މި ގުޅުމަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް ބަޖާޖް އާއި ކޮމަލިކާގެ ގުޅުމަށް ވެސް ކުރިން ދެމުން އައި ސަމާލު ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ޓީމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޕާތްގެ ޑިމާންޑާއި އެއްގޮތަށް މިހާރު އޭނާ އަށް ދެމުން އަންނަ މުސާރަ އަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސް ބޮޑު ކުރަން މި ސީރީޒްގެ ޓީމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.