ހޮލީވުޑް
އެމާ ރޮބާޓްސް އަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބެނީ
 
ދަރިއަކު ލިބޭކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި
 
މިއީ އެމާ އަށް ލިބޭ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކ. މާލެ |
އެމާ ރޮބާޓްސް އާއި ގެރެޓް ހެލަންޑް
ސީ.އެން.އެން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އެމާ ރޮބާޓްސް އަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ހެމާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ގެރެޓް ހެލަންޑްއަށް ލިބޭ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅެވެ.

"އެމެރިކަން ހޮރޯ ސްޓޯރީ" ގެ ތަރި އެމާ މާބަނޑުކަން ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބަނޑު ފާޅުވާން ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކޮށެވެ.

އެމާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ އެއް ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ އޭނާ ސޯފާއެއްގައި އެކަނި އިށީންދެ އިންނަ މަންޒަރެވެ. އަނެއް ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ ލޯބިވެރިޔާ އެމާގެ ކައިރީގައި އިށީންދެ އިންދައެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި އެމާ ލިޔެފައިވަނީ "މީ އެންޑް މައި ޓޫ ފޭވަރިޓް ގައިޒް" އެވެ.

މިއީ އެމާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެމާ ބަނޑުބޮޑުކަން ހާމަކުރުމާއެކު އޭނާގެ ފޭނުން ދަނީ އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް