raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ކެޓްރީނާ އެނބުރި މަސައްކަތަށް؟
 
ކެޓްރީނާ އާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,251
ކ. މާލެ |
24 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 18:05
ކެޓްރީނާ ކެއިފް
ގޫގުލް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާން ކުރުމުން ފާއިތުވި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހު ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ވަނީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ތަކެއް ދިނުމާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ގައިދުރު ކަމާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ވަނީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވެސް ވަނީ އަލުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަށް އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ދީފައެވެ.

ކެޓްރީނާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި މިފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ނަންވެސް އެ ސްޓޯރީން ފެނިގެންދެއެވެ.

ކެޓްރީނާ އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ ކުމާރާއި އެކު "ސޫރްޔަވަންޝީ" ގައެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުން ވެސް ވަނީ ޕެންޑަމިކް އާ ގުޅިގެން ލަސްކޮށްފައެވެ.

ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް ވެގެންދާނީ ހުރިހާ ކަމެއް އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމުން ރިލީޒް ކުރާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިދުވަސްވަރު ކެޓްރީނާ ވެސް ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް އެކްޓިވްކޮށެވެ. ލޮކްޑައިންގައި ގޭގައި ހުރެ ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ކަންކަން އޭނާ ގެންދަނީ ފޭނުންނާއި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް