ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސަރަޙައްދީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް

ސަރަޙައްދީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެސްޓީއޯއިން އިންސްޓޯލް ކޮށްދީފި

  • މިއީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެ
  • ސ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީ 23 އެނދާއި، 7 އައިސީޔޫ އެނދު ހުންނާނެ
  • ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޕީޕީއީ ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 19:19 | 2,384

އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އިތުރުން 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައި - އެސްޓީއޯ

ސަރަޙައްދީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯއިން) އިންސްޓޯލް ކޮށްދީފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ސަރަޙައްދީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށްވެސް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް އެސްޓީއޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ އިތުރުން، އިތުރު 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ސިއްޙީ އާލަތްތައް އެސްޓީއޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީ 23 އެނދާއި، 7 އައިސީޔޫ އެނދު ހުންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ފެސިލިޓީތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭ ބަލި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ލައިފް ސަޕޯޓް ނިޒާމާއި، ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ޕީޕީއީ ކިޓުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ދެވޭ ބޭހުގެ ބާވަތްތަކާއި، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް ހިމެނޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގައި ވެންޓިލޭޓަރާއި، އިސީޖީ މެޝިނާއި، ވައިޓަލް ސައިން މޮނިޓަރސްގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ހިމެނޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.