ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

  • ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނުގައި
  • ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތި ވެފައި
  • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދެއްވުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 17:14 | 3,363

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން: ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތި ވެފައި - ގޫގުލް

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެތައް ކަމެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުޘްމާނު، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު މިހާރުވެސް ހުންނެވީ، ދެމަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެެ. ޖޭއެސްސީން މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުޘްމާނުގެ މައްޗަށް އެ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަންމުންދާ މައްސަލަ އަކީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް ނުރަސްމީ ދަތުރެއްކޮށް، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ އާއިލާގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެމީހުންގެ ވޯޓު ލިބިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ބަންދުގައި ހުރިމީހާ މިނިވަން ކުރާނެކަމުގެ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމުމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 7 ދުވަހުގެ ފުރުސަތާއެކު މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު އުޘްމާންއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ޖޭއެސްސީގައި ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެތައް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޝުޖާއުއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ފާޅުގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ފަނޑިޔާރެކެވެ. ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، އެކޮމެޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އަހައި ފާސްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.