ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:33
ރެއާލްގެ ވިންގާ ގެރެތު ބޭލް
ރެއާލްގެ ވިންގާ ގެރެތު ބޭލް
ގޯލް.ކޮމް
ގެރެތު ބޭލް
އެލްކްލެސިކޯ މެޗަށް ބޭލް ފިޓްވާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ
ބަޔާން މެޗުގައި ބޭލް ބަދަލުކުރީ އެންކަލް އަށް އަނިޔާވުމުން: ޒިދާން
ބޭލް އަށް ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވާނީ ޓެސްޓުތަކަށްފަހު
ރެއާލް އަށް މި ސީޒަނުުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ

އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ އެލްކްލެސިކޯ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ވިންގާ ގެރެތު ބޭލް ފިޓްވާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ މައްޗަށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރެއާލް ކުރިހޯދި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ބޭލް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނީ ބޭލް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ އެންކަލް އަނިޔާއެއްގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޒިދާން ބުނީ ކުރިޔަށް މުހިންމު މެޗުތަކެއް ހުރުމާއެކު އިތުރު ރިސްކެއް ނަގަން އޭނާ ބޭނުންނުވުމުން ބޭލްގެ ބަދަލުގައި މާކޯ އެސެންސިއޯ ކުޅެން އެރުވީ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ޒިދާން ބުނީ ބޭލްގެ އަނިޔާ ސީރިއަސްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ނުދެކޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޓެސްޓުތަކަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބޭލްގެ އަނިޔާ ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅޭ މެޗަށް އޭނާ ފިޓްވާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު 2013 ވަނަ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުނު ބޭލް އަންނަނީ ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް މިވީތަނަށް ކުޅުނު 148 މެޗުގައި 67 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ސީޒަނުގައި އެޓީމާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު، ކޮޕާޑެލްރޭ، ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް އަދި ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ވޭލްސްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު 2010 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ މެދުނުކެނޑި ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބޭލް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން ސީޒަނުގެ ބައެއް މެޗުތައް ވެސް އޭނާ އަށް ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް