ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސަފާރީތަކުން ފުރާ މީހުންގެ ސާމްޕަލް

ސަފާރީތަކުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ސާމްޕަލް ހުޅުމާލެއިން ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

  • އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން
  • މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ބައެއް ގައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއް ދައްކަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 18:41 | 2,136

ފަތުރުވެރިއެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ސިއްހީ އޮފިޝަލަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ސަފާރީ އުޅަނދުފަހަރުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސާމްޕަލް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ޕާކް ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނަކުންނެވެ. އެކަން ހަމަޖެއްސީ، ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) އިން އިސްނަގައިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗްޑީސީ) ގެ އިތުރުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސާމްޕަލް ނެގުން އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފަތުރުވެރިންގެ ތަފްސީލުތައް އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 7970033 ކުރިއާލާ ހިއްސާކުރުމަށް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި، ފަތުރުވެރިން ފުރަން ދާއިރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބޭހާ ވަގުތު ކުރިން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެ ގައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހުށައަޅަން މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.