ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ބޭނުންކުރަން ފެށުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

  • އެންމެ ފުރަތަމަ މިވެކްސިން ދޭނީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި އަދި ހައި ރިސްކު ގްރޫޕްތަކަށް
  • ކޮރޯނާވައިރަހުން ދިފާއުވުމުގެ ބާރު މިވެކްސިންގައި ހުންނަ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
  • ވެކްސިން ދޭން ފެށި އެކަކީ ޕުޓިންގެ ދަރިކަނބަލުން

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 14:25 | 29,867

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ މޮޑެލްއެއް - ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ދޭން ފެށި އެކަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންކަމަށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ އަސަރު ރަނގަޅަށް ކުރާކަން ޓެސްޓްތަކުން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަހުން ދިފާއުވުމުގެ ބާރު މިވެކްސިންގައި ހުންނަ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ކާމިޔާބުތޯ ބެލުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އެއް ދަރިކަނބަލަކަށް މިވެކްސިން ދީފައިވާއިރު، ދަރިކަނބަލުގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިވެކްސިން ދޭނީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި އަދި ހައިރިސްކު ގްރޫޕްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ރަޝިއާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިވެކްސިން އުފައްދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ގައުމެވެ. ރަޝިއާއިން ބޭރު ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ މިވެކްސިންގެ ކާމިޔާބުކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތިންވަނަ ޓްރެއަލް ފެށުމުގެ ކުރިން ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން އެކަމުގެ ސުވާލުތައްވެސް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރައަލްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު އެތައް މަސްތަކަކަށް ވައިރަސްގެ އަސަރުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލަމުންދާނެއެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިން ރޭހުގައި ރަޝިއާއިން ކުރިހޯދާފައިވާކަން އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ހާމަކުރަމުންދާއިރު، ހުސްވި ހަފުތާގައި އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ސީނިއަރ މިނިސްޓަރ މީޚާއީލް މުރާޝްކޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުޅި ރަޝިއާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އޮކްޓޯބަރު މަހު ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.