ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:42
ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހަށް ޤާސިމް ހާޒިރު ވަނީ
ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހަށް ޤާސިމް ހާޒިރު ވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤާސިމްގެ ޝަރީއަތް
ޤާސިމްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި
 
ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައި
 
ދެ ވަކީލަކަށް ޝަރީއަތަކަށް ނުވަދެވޭ
 
ސިއްރުކުރި ސަބަބެއް ނޭނގެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ޤާސިމަށް ތިން ދައުވާއެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ގާސިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިޝްވަތުދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާއާއި، 511 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާއި ގާނޫނުލް އުގޫބާތު 540 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓު ދޭން އުޅުނު މީހަކަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުނު ކަމުގެ ދައުވާއެވެ. 

ޤާސިމްގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކުރެވިފައިވާއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާން ހުސައިން އާއި އަހްމަދު ޝަފީގަށް ވަދެވަޑައިގަތުން ކޯޓުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެގޮތަށް ކޯޓުން ނިންމީ ގާސިމްގެ ބަންދުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކޯޓުން ބުނި ކަމަށް ވެސް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށާފައި މިވަނީ މި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާސިމް ދޫކޮށްލަން ހައިކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު އަމުރުކުރުމާ އެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:50
ކަނައްކަފޫޅު
ދިނަސް ނުދިނަސް ކަނޑާ ކަނޑާ ބަންގަޅީސް