ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޖަލަށްލާ މީހުން

މިދިޔަ މަހު ޖަލަށްލި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

  • މިދިޔަ މަހު ޖަލަށްލީ 34 މީހުން
  • ޖޫން މަހު ޖަލަށްލާފައިވަނީ 13 މީހުން
  • އެެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 17:57 | 2,568

ޖަލަށް މީހަކު ގެންދިޔުމުގައި ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ޖަލަށްލީ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ކަރެކްޝަންސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖޫން މަހު ޖަލަށްލާފައިވަނީ 13 މީހުންނެވެ. އެ އެންމެންނަކީވެސް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ގެންދިޔަ މީހުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަރެކްޝަންސް އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޖުލައި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަދަދު ވަނީ ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ މަހު ޖަލަށްލާފައިވަނީ 34 މީހުންނެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން 16 މީހުންނަކީ އެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. ބާކީ ތިބި 18 މީހުންނަކީ ޝަރިޔަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މީހުންނެވެ.

ކަރެކްޝަނުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު ހުކުމްކުރި މީހުންގެ 43.75 އަކީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ކުރި މީހުންނެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ. އެއީ ހުކުމްކުރި މީހުންގެ 37.5 އިންސައްތައެެވެ. ބާކީ ތިބި 18.75 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި އޮޅުވާލުމާއި، އަމުރަތް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އިތުރުން މީހުންނަށް އަނިޔާދިނުމުގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ ހަތިޔާރުތައް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ، މާފުށި ޖަލުން 2846 ފޯން ކޯލް އާއި، މާލެ ޖަލުން 384 ފޯންކޯލް އައްސޭރި ޖަލުން 266 މީހުންގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ޖަލުން 151 ފޯން ކޯލް ގައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.