ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:34
އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އެޓްލެޓިކޯ އަދި މޮނާކޯ ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
އެޓްލެޓިކޯ ސެމީގެ އުންމީދު އާކުރީ އަމިއްލަ ދަނުގައި ލެސްޓާ ބަލިކުރުމަށްފަހު
މޮނާކޯ ސެމީގެ އުންމީދު އާކުރީ ޑޯޓްމަންޑް ދަނޑުގައި އެޓީމު ބަލިކުރުމަށްފަހު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި އޭއެސް މޮނާކޯ ހަނި މޮޅެއް ހޯދާ ސެމީފައިނަލްގެ އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެޓްލެޓިކޯ މޮޅުވީ ލެސްޓާ ސިޓީއާ ވާދަކޮށް 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

އެޓްލެޓިކޯ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެޓްލެޓިކޯ އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައެވެ.

 

އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޓޯނިއޯ ގްރިޒްމަން އެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ލެސްޓާގެ މައްޗަށް އެޓްލެޓިކޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް އެޓްލެޓިކޯ އިން ވަނީ ލެސްޓާގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އެޓީމގެ ގޯލަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް އަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ދެ ތިން ފުރުސަތެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެން އެއްވެސް ބޯޅައެއް ގޮލުގެ ތިން ދަނޑިން އެތެރެކޮށްލެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގައި ލެސްޓާއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާއިރު، އެޓްލެޓިކޯގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ރަނގަޅު ހަމަލާއެއްވެސް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. ލެސްޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަކީ މިވަގުތު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި އޮތް ހަމައެކަނި އިނގިރޭސި ޓީމެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮނާކޯ މޮޅުވީ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްއާ ވާދަކޮށް 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

ޑޯޓަމަންޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް އެޓީމަށް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި މޮނާކޯއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، ފަބިއޯ ހެންރިކް ޓަވަރޭޒް އެ ޕެނަލްޓީ ފޮނުވާލީ ބޭރަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން މޮނާކޯގެ ލޮޓިން ވަނީ އެޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

 

މި ލަނޑާއެކު މޮނާކޯ ކުރީގައި އޮވެގެން ކުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް ޑޯޓްމަންޑަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑޯޓްމަންޑުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މޮނާކޯ އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ޑޯޓްމަންޑްގެ ސެވެން ބެންޑާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

 

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިފައިވަނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ދޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް މޮނާކޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޑޯޓްމަންޑުން އެޓީމުގެ އެޓޭކް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު، 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮޓިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މޮނާކޯއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ޑޯޓްމަންޑަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުޑަކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޝިންޖީ ކަގާވާއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޫރީ ސާހީންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް