raajjemv logo
އާލިޔާ ބަޓް
ނެޝަނަލް އެވޯޑް ނުލިބުމުން ދެރައެއް ނުވޭ: އާލިއާ
 
އާލިއާއަށް ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުގައި ލޮކްމަތު މަހަރަޝްޓްރިއަން އެވޯޑް ލިބިފަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,672
ކ. މާލެ |
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:28
އާލިޔާ ބަޓް
ގޫގުލް

ނެޝަނަލް އެވޯޑް ނުލިބުމުން ދެރައެއް ނުވާ ކަމަށް އާލިޔާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ. އާލިއާއަށް ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ލޮކްމަތު މަހަރަޝްޓްރިއަން އެވޯޑް ލިބިފައެވެ.

އެރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު އާލިޔާ ބުނީ ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް މިއަހަރު ހާސިލުނުވުމުން އޭނާ ދެރަނުވާ ކަމަށެވެ. ނެޝަނަލް އެވޯޑުން މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ލިބުނީ މަލަޔާޅަމް އެކްޓަރު ސުރާބީ ލަކްޝްމީ އެވެ.

އާލިޔާ "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ރޯލަށް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ލިބިފައެވެ. އަދި މީޑިއާތަކުން ވަނީ އާލިއާ އެފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ރޯލުން އޭނާއަށް ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް ހައްގު ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމާ ކޮމެންޓް ކުރަމުން އާލިއާ އިތުރަށް ބުނީ އޭނާއަށް ނެޝަނަލް ފިލްމު އެވޯޑް ނުލިބުމުން ދެރަނުވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއަށް ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" ގައި އާލިޔާ ކުޅެފައި ވަނީ ބިހާރީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރޯލެވެ.

އާލިއާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިއާ" އިންނެވެ. އާލިޔާއަކީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ މަހޭޝް ބަޓްގެ ދަރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް