ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:08
ރެއާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރެއާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ރޮނާލްޑޯގެ 100 ވަނަ ލަނޑުން ބަޔާންގެ މައްޗަށް ރެއާލް ކުރިހޯދައިފި
މެޗުގައި ބަޔާންގެ ހާވިއާ މާޓިނޭޒްއަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައި
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ރޮނާލްޑޯ
މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގު އޮންނާނީ ރެއާލް ދަނޑުގައި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި 100 ވަނަ ލަނޑުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ މައްޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ބަޔާންއާ ވާދަކޮށް ރެއާލް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބަޔާން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވަނީ ބަޔާން އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްވެސް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީވެސް ބަޔާން އިންނެވެ. މި ލަނޑު 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާޓޫރޯ ވިޑާލް އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ތިއާގޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ބޮލުން ކުރިޔަށް ފޮނުވަލައިގެންނެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބަޔާން އިން ދިޔައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ލީޑު ފުޅާކުރުމަށްވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާން އަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ޕެނަލްޓީ ވިޑާލް ފޮނުޥާލީ ގޯލު ދަނޑި މަތިންނެވެ. މި ޕެނަލްޓީއަކީ ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް ކަވަހާލް އަތުގައި ބޯޅައިން ޖެހިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްކަމަށް ރެފްރީ ބުނެފައިވާއިރު، ރިޕްލައި އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ބޯޅަ ޖެހިފައިވަނީ ކަވަހާލް ވާތު ކޮނޑުހުޅުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ ބަޔާންގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރެއާލްގެ މައްޗަށް އެޓީމު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ރެއާލް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމު ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ރެއާލް އިން ބަޔާންގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު، ފުލުފުލުގައި އެޓީމުން ވަނީ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. މެޗުގައި ބަޔާން އަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ އެޓީމުގެ ހާވިއާ މާޓިނޭޒް އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކުމާއެކުގައެވެ.

އެގޮތުން ރެއާލް އިން ވަނީ އޭގެ ފައިދާ ނަގައި ބަޔާންގެ ހާފްތެރެއަށް ވަދެ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އެފައްދާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަޔާން އިން މެޗުގެ ބޮޑު ބައިގައި ކުރަން ޖެހުނީ ޑިފެންސެވެ. ރެއާލް އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ މާކޯ އެސެންސިއޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ. މި ލަނޑަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި 100 ވަނަ ލަނޑެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ އަކީ މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގު އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެންވެސް ރެއާލް އަށް ސެމީއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް