ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 06:15
އީގަލްސް އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އީގަލްސް އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މާލެ ލީގު
ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް އީގަލްސްއިން ކުރިހޯދައިފި
ވެލެންސިއާ އަދި މި ސީޒަނުގައި އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅު ވެފައެށް ނުވޭ
މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވެލެންސިއާގެ މުހަނމަދު ޝިފާން އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފަ

އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ)ގެ އެނބުރި އައުމާއެކު ވެލެންސިޔާގެ މައްޗަށް ކްލަބު އީގަލްސް އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު އީގަލްސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން ވެލެންސިއާގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ކުޅުމެކެވެ. ނަމަވެސް އީގަލްސްއިން ވަނީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި ލަނޑެށް ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮއްދިނީ މެޗުގެ 3 ވަނަ މިނެޓުގައި އަންސަރު އިބްރާހިމް އެވެ. އޭރިއާގެ ތެރެއިން އާންކޮ އަށް ލިބުނު ބޯޅަ އެނާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލީ ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރެށް ކައިރިން ނައްޓާލުމައްފަހު އެވެ.

މި ލަނޑައްފަހުގައިވެސް ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުން ދިޔައި އީގަލްސްއިން ނެވެ. މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ރިޒްވާން އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެށް ލިބި ބޭކާރު ވެފަ އެވެ، އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އީގަލްސްއިން ވަނީ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ފުޅާ ކޮއްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮއްދިނީ މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ އިތުބާރުހުރި ފޯވާޑް އަހްމާދު ނާޝިދު ނާއްޓެ އެވެ. ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރުމައްފަހު ނާއްޓެ ވަނީ ބުދަދުވަހުގެ މެޗުގައި މޮލު ކުޅުމެށް ދައްކާފަ އެވެ.

 މުޅި މެޗު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އީގަލްސްއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރު ވެލެންސިއާއަށް އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ އުފެއްދޭވަރުވީ މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހަލާގެ ހުރަހަކައްވީ އީގަލްސްގެ ހުޝިޔާރު ގޯލް ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 2-0 އިން އީގަލްސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް އީގަލްސްއިން ވަނީ ރަނގަޅަށް ކުޅެ ގިނަ ހަމަލާތަކެށް އުފައްދާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާ ކޮއްފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮއްދިނީ ނައުފަލް އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންސް ލައިނުން ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވި އީގަލްސް އޮތީ ޖުމްލަ 4 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 7 ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ ދެވަނާ ގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ވެލެންސިއާވެސް ލީގުގައި 4 މެޗު ކެޅެފައިވާއިރު އެޓީމު އޮތީ އެންމެ ޕޮއިންޓަކާއެކު ތާވަލުގެ 7 ވަނައިގަ އެވެ. އެއްވަނާގައ އޮތީ ކުޅުނު 3 މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮއްގެން 9 ޕޮންޓާ އެކު ނިއުރޭޑިއަންޓެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތް ޓީސީއަށް ލިބިފައިވަނީ 6 ޕޮއިންޓެވެ. އެޓީމު މިހާތަނަށް ލީގްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2 މެޗެވެ. ޓީސީ އާއި ދެވަނާގައި އޮތް އީގަލްސް އާއި ދެމެދު އޮތީ އެންމެ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެވެ. އެހެންކަމުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗަށްފަހު ތާވަލަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޓީސީ އާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް