ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދިއްފުށި އީދު ފޯރި ފުޓްސަލް މުބާރާތް

ދިއްފުށި އީދު ފޯރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެންހޮކް އާއި ލަޒާނިއާއަށް

  • ފިރިހެން ބައިގައި ހަ ޓީމު، އަންހެން ބައިގައި ތިން ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފައި
  • މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ދިއްފުށި ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީޑީ) ން

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 16:17 | 4,359

ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެފްސީ ސެންހޮކް ޓީމު - ފޭސްބުކް

އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކ. ދިއްފުށީގައި ބޭއްވި "ދިއްފުށި އީދު ފޯރި ފުޓްސަލް މުބާރާތް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ސެންހޮކް އާއި އެފްސީ ލަޒާނިއާ ހޯދައިފިއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ދިއްފުށި ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީޑީ) ން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މު މުބާރާތުގައި ވަނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވަކިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގައި ހަ ޓީމެއް ވާދަކުރިއިރު، މި ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެންހޮކް ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި އެފްސީ ބްލޭޒް އަތުން 5-3 ން މޮޅުވެގެންނެވެ. ފިރިހެން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ސެންހޮކްގެ ޒައިން ޒަފަރެވެ. އަދި މި ބައިގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ ލިވިކްއެވެ.

އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެފްސީ ލަޒާނިއާ ޓީމު

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި ތިން ޓީމެއް ވާދަކުރިއިރު، ލަޒާނިއާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި އެފްސީ ޒޫން އަތުން 4-3 ން މޮޅުވެގެންނެވެ. އަންހެން ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ލަޒާނިއާގެ މަރިޔަމް ނިޒުލީއެވެ. އަދި މި ބައިގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ ފަރި ކަނބަލުންނެވެ.

އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ދިއްފުށި ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީޑީ) ން ދިއްފުށީގައި ބޭއްވި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލިއިރު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.