ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ގައިދުރު ކަމުގައި ނަމާދު ކުރުން

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވަމުން ދާއިރު ވެސް ގައިދުރު ކުރުމާއި މާސްކު އެޅުމާމެދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ ފަތުވާ ބަދަލެއް ނުވޭ

  • ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މިސްކިތްތަކެއްގައި ދީނުގެ އެންމެހައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤުން ނަމާދު ކުރަމުންދަނީ ގައިދުރުކޮށް
  • ކައިރިކައިރީގައި ތިބުމަކީ ނަމާދުގެ ފަރުޟަކަށް ނުވާހިނދު ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ނުދޭ ސަބަބެއް އޮންނަން ވާނެ

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 16:45 | 14,739

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާދުގައި ހުންނަ އަލް ރަޖީ މިސްކިތުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދު ކުރަނީ - އޭޕީ

ދުނިޔެއަށް އައި ކޮރޯނާ ބޮޑުވަބާ މިއޮތީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަބާއަކަށް ބަދަލުވެ ދުނިޔޭގެ ކުދިބޮޑު އެންމެހައި ޤައުމުތަކަށް ހަމަނޭވާ ނުލެވޭ ހިސާބަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ގޮސްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ، ޞިއްޙީ މާހިރުން އެ އުޅުއްވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އިޖްތިމާޢީ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދަނީއެވެ. ބަލިން ސަލާމަތްވާން އޮތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކޮށް ތިބުމާއި މިފަދަ އާދައިގެ ހަތަރު ފަސް ކަމެެެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަންތަކެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރަމުން ދާއިރު ކައިރި ކައިރީގައި ތިބެގެން ސަފު ހެދުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުވެފައި ހުރުމަށްފަހު މިސްކިތްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އަންގަވާފައިވަނީ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ހުއްދަ ވާނީ ސަފުގައި ކައިރިކައިރީ ތިބެގެން ކަމަށެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މިސްކިތްތަކެއްގައި ދީނުގެ އެންމެހައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާޤުން ފަތުވާ ލިބިގެން ނަމާދު ކުރާ މީހުން ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ނަމާދު ކުރަމުން ދާއިރު ދިވެހިންގެ ދީނުގައި މިކަމެއް ހުއްދަ ނުވިއެވެ.

ނިސާ ސޫރަތުގެ 102 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ނަމާދު ކުރުމުގައި ހިނގަ ހިނގައި ތިބެގެންނާއި ހަށި ފާރައަށް ތިބެގެން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ބިރުވެެރިކަމުގެ އެންމެހައި ނަމާދެއްގައި އެގޮތަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަފުގައި ކައިރިކައިރީގައި ތިބުމަކީ ނަމާދުގެ ފަރުޟަކަށް ނުވާހިނދު ދީނުގެ އެންމެހައި ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔާއި ޢަމަލާ ޚިލާފަށް މިހާ ބާރަށް ރާއްޖޭގައި މިކަމުގެ ހުއްދަ ނުދެއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއިފަސޭހަ ދީނަކަށް ވާހިނދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީން މިހާ ބުރަ ތަކްލީފަކަށް ވެގެން އުޅޭ ސަބަބެއް ވެސް އެނގެން އެބަޖެހެއެވެ. މިވަރުގެބޮޑު ސިއްރެއް ދީނުގައި އޮތްހިނދު އެކަން ދެނެގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވާނެތާއެވެ. ދިވެހި ދެތިން ޝައިޚުންގެ ސިއްރަކަށް އެކަން އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.