ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބެއިރޫތްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވުން

ބާރުގަދަ ގޮވުމަކާއެކު ބެއިރޫތު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް

  • އިމާރާތްތަކަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައި
  • ގޮވި ސަބަބެއް އަދި މިހާތަނަށް ނޭނގެ
  • 100 އެއްހާ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައި: ރިޕޯޓް

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 23:17 | 10,714

ބެއިރޫތް ގައި ގޮވި ގޮވުމާއި އެކު ދުންގަނޑަ - ޓްވިޓަރ

ލުބްނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ މުޅި ރަށް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މި ގޮވުން ގޮވާފައިވަނީ ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ކަމަށް މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އިރު، ފުރަތަމަ ގޮވުން ގޮވާފައިވާވާ ތަނުގެ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ބާރުގަދަ ގޮވުމަކާއެކު 100 ފޫޓު ދުރުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ލޮޅުން އައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮވުން ގޮވާފައިވާ ސަބަބެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕޯޓްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބާރުގަދަ ގޮވުމާއެކު ހައިވޭގައި ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރުތަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ އިތުރުން ގޮވި ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އަލިފާން ރޯވެފައި ހުއްޓާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ބާރުގަދަ އަޑަކާއެކު އެއްޗެއް ގޮވިތަން ފެނުނު ކަމަށާއި، އެއާއެކު ހައިވޭއަށް ވެސް ލޮޅުން އެރި ކަމަށެވެ. އަދި ގޮވި ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ލެބަނަންގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރަށް ސާމާނު ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް ޕޯޓުގައި ގޮވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ގޮވި އަޑުފައްގަނޑު މުޅި ސިޓީއަށް ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެ ގޮވުން ގޮވާފައިވާ ސަބަބު ނޭނގޭ އިރު، އެ ބޯޓަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިއީ ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ހާމަ ނުކުރައްވައެވެ.

ބޯޓުގައި ހުރި ތަކެތި ގޮވުމާއެކު މައްޗަށް އެރި ދުންގަނޑު މުޅި ސިޓީއަށް ފެންނަން ހުރި އިރު، ކުދި ގޮވުންތަކެއް ގޮވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕޯޓާއި 400 މީޓަރު ދުރުގައި ހުރި ޑެއިލީ ސްޓަރ ނިއުސްޕޭޕަރ ގެ އޮފީސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ގޮވުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު، އިސްރާއިލުގެ މިލިޓަރީ ސްޕޯކްސްމަން ވަނީ މި ހަދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 30 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު 2500ށްވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.