ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދިއުން

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި 150 ބަލި މީހުންނަށް އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވޭ!

  • 4 ވަނަ ބެޗްގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • އިންޑިއާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމު ވަރަށް ފުރިހަމަ
  • ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 22:33 | 2,151

ބަޔަކު ފުރުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭއިން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި 150 ބަލި މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް އިންޑިއާ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނީ އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާ 4 ވަނަ ބެޗްގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އެމީހުންނަށް ފުރޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި 150 ބަލި މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ކުރެވެން ނެތް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ މީހުންނާއި، އިމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ މީހުންނަށް އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އިންޑިއާއިން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މީހުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަމަ ޖައްސާފައިވާ ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ކުރެވެން ނެތް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިތުރު ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާން ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ ބޭސްފަރުވާ ނުފުރި ރާއްޖޭގައި ތިބެން ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.