ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
93 މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

93 މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

  • ހަ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
  • ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 87 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 07:25 | 9,328

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލު ބޮޑު މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް؛ އެކި ފެސިލިޓީތަކުގައި 93 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 93 މީހަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑޭޝްބޯޑު ދައްކާގޮތުން 93 މީހަކު މިހާތަނަށް އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު، މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބަލިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ފަހަރެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ 92 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށާ އޭގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށެވެ.

އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 87 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު، ބ. އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ސެންޓަރާއި ށ. ފުނަދޫ ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި ވެސް ދެ މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 129 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މީގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ އަތޮޅު ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 127 މީހުންނަކީ ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބައްޔަށް އިތުރު 129 މީހުން އަނެއްކާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 93 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 23 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ އަށް މީހަކާއި ސްރީލަންކާގެ ހަތަރު މީހަކާއި އިންޑޮނޭޝިއާ މީހެކެވެ.

މިއާއިއެކު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4293ށް އަރާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު 27 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. އެއާއެކު ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2670ށް އަރާފައެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 93 މީހަކަށް އަންނަނީ އެކި ފެސިލިޓީތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި 18 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ.

މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތަފްސީލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަނީ 2178ށް އަރާފައެވެ. 1687 ބަންގުލަދޭޝް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އިންޑިއާގެ 302 މީހަކާއި، ނޭޕާލްގެ 48 މީހަކާއި ލަންކާގެ 41 މީހެއްގެ އިތުރުން އިޓަލީގެ 11 މީހެއް އަދި އިންޑޮނޭޝިއާގެ 7 މީހަކާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ 19 މީހަކު ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.