ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 23:53
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ބޭނުމަކީ މާޒިޔާ ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ގޯލުޖަހާ ޓީމަކަށް ނިއު ހެދުން: ޓަވަރޭޒް
މާޒިޔާ އަދި ނިއު ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ އެތައް ގޮތަކުން ވާދަވެރި ވާނެ މެޗެއް
ނިއު އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގަ

މިއަހަރުގެ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ އޮތުމަކީ އެޓީމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެޓީމުގެ ކޮޅަށް ލަނޑުޖަހާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ޓީމުގެ ޝަރަފު ނިއު އިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާޒިޔާ އަދި ނިއު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓަވަރޭޒް ބުނީ މާޒިޔާ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެޗު ކުޅޭނީ އެގާރަ ކުޅުންތެރިން އެގާރަ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުން ވަނީ ރީތި މެޗެއް ކުޅެ މޮޅުވަން ކަމަށް ވެސް ޓަވަރޭޒް ބުންޏެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓަވަރޭޒް ބުނީ ލީގުގެ ކުޅުން މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު، މާޒިޔާ އަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެޓީމުގެ ކޮޅަށް ގޯލެއް ނުވަދެ އޮތް އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަށް ނިއު އިން ނުކުންނާނީ އެގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް މާޒިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑުޖަހާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ޓީމަކީ ނިއު އަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ.

މާލޭ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ނިއު އަށް 3 މެޗުން 9 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އިރު، މާޒިޔާ އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު 6 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ 4 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް